LISTOPAD:

JČ - opakujeme vyjmenovaná slova po B, L, M. Poznáváme více příbuzných slov a tvarů než vloni.

- procvičujeme slovní druhy

- určujeme podst. jména a slovesa

- stavba slova: předpona, kořen, příponová část

- telefonní rozhovory, pozvánka, popis domu

 


MA


- násobení a dělení mimo malou násobilku

- písemné dělení jednocif. dělitelem

- pravoúhlý trojúhelník, konstrukce trojúhelníků, čtverce a obdélníku

- číselná řada do 10 000, čtení, zápis čísel, rozklady čísel

- porovnávání čísel

- zaokrouhlování čísel na tisíce

- pamětné sčítání a odčítání do 10 000  


Přírodověda

- opakování byliny

- druhy zeleniny

- léčivé a jedovaté byliny

- houby - stavba těla, druhy, význam

- dřeviny - listnaté stromy a keře, ovocné s.


Vl

- náš kraj

- povrch ČR, nadmořská výška, nížiny, vysočiny, pohoří

- orientace na mapě

- naše vlast /st. symboly..../


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mgr. Denisa Thiemelová

konzultace:
středa 14.00 - 14.45
nebo kdykoliv po telefonické domluvě


mobil: 774 241 265